Pravilan razmak distancera kao osnova u pravilnom postavljanju oplata za zid

Pravilan razmak distancera kao osnova u pravilnom postavljanju oplata za zid

Pravilan razmak distancera prilikom postavljana elemenata oplatnog sistema je osnova za izbjegavanje problema prilikom izgradnje zidova. Bitnost poznavanja razmaka distancera i povezivanja sa ostalim elementima je od velikog znacaja za kvalitet obavljanja planiranog projekta. Na fotografijama ispod mozete vidjeti razliku izmedju ispravno postavljenih stafli, distancera i klinova kao i fotografiju gdje su izvodjaci radova napravili gresku prilikom postavljanja.

Prikazani brojevi u tabeli pokazuju kako ispravno koristiti distancere na osnovu duzine, visine i sirine zida koji se planira.

Takodje, jedan od bitnijih segmenata prillikom postavljanja oplatnog sistema je pravilna upotreba klinova. U slucaju da klinovi nisu postavljeni svi u istu ravan, dolazi do pucanja distancera prilikom preopterecenja klinova koji nose vecu silu u poredjenju sa onima koji ne trpe niste jer nisu postavljeni kako je propisano.

Da bi se sve ovo izbjeglo bitno je poznavati svaki dio i obratiti paznju pojedinacno po segmentima s ciljem sto efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.